Vybraná města a obce v okolí autokempu Semín

Níže naleznete některá vybraná města a obce v okolí autokempu Semín. Informace a odkazy byly s laskavým svolením použity ze serverů www.dokempu.cz a www.turistika.cz, na kterých naleznete detailní informace o zvěřejněných i ostatních městech a obcích.

 

Semín (1 km)

Semín

Tato obec se nachází cca 6 km severozápadně od Přelouče. Ves je prvně písemně doložena roku 1339, kdy ji držel Heřman ze Semína. Zpráva o tvrzi, která je první a poslední zároveň je z roku 1497, kdy ves i tvrz vlastnil Vilém z Pernštejna. Ke konci 16.století zde byla postavena renesanční budova, která sloužila pro potřeby správy semínského panství, náležejícímu pardubickému komornímu panství. Koncem 17. století, v roce 1691 zde byl zřízen pivovar, v této době také došlo k přestavbě a rozšíření původní budovy v barokním stylu. V roce 1855 byl pivovar zrušen a budova byla přeměněna na obytnou. Bokem od silnice se nachází románský kostelík ze 13. století a dřevěná zvonice ze 16. století. Obcí prochází červená turistická značka ve směru Kladruby nad Labem - Přelouč a cyklotrasa KČT č. 24 - Labská trasa.

 

Lhota pod Přeloučí (2.5 km)

Lhota pod Přeloučí

Lhota pod Přeloučí je taková menší obec, která se nachází asi tak kilometr od města Přelouč. Leží na hlavním tahu mezi Přeloučí a Chvaleticemi. A co se nachází a můžete najít v této obci. Je to například hospoda, která leží přímo u silnice, kde je možnost se v letních dnech osvěžit a nebo jen něco malého zakousnout. Potom se tu nachází krámek se spojovacím materiálem. Dále jsou tam sběrné suroviny. Nachází se tam též i bývalé JZD, které využívá víc podnikatelů pro svojí činnost. Najdete tam i vlakovou zastávku. Takže se tam v pohodě dostanete i vlakem. Tato vesnice leží na hlavním tahu mezi Pardubicemi a Prahou. Do této vesnice je možné se dostat i autobusem, který tudy projíždí a rozváží lidi i do okolních vesnic. Krajina je převážně rovinatého terénu a především se tu nacházejí pole a louky.

 

Přelouč (2.7 km)

Přelouč

Přelouč leží ve Východních Čechách, západním směrem od města Pardubice. Město se rozkládá na levém břehu Labe u východního okraje České tabule. V nedalekém okolí města se rozprostírají malebné lesy. V okolí města vytvořilo Labe několik mrtvých ramen. V Přelouči je na řece Labi přístaviště lodí, kterými se můžeme po Labi vydat do Pardubic. Ve městě se křižuje celá řada cyklistických tras, v okolí města je jen mírně zvlněná krajina a proto jsou tyto trasy vhodné k rodinným cyklistickým výletům. Město je výchozím bodem několika turistických tras. Vydáme-li se severozápadním směrem z města dojdeme do městečka Kladruby nad Labem, ve kterém je Národní hřebčín a nedaleko něj zámek. Jihovýchodním směrem z města dojdeme k Meandrům tvořeným řekou Struhou, které jsou přírodním chráněným územím. Severovýchodním směrem dojdeme do obce Břehy.

 

Břehy (3.1 km)

Břehy

Obec Břehy je druhou největší obcí Přeloučska. Leží 2 km od města Přelouče a 8km od Lázní Bohdaneč v nadmořské výšce 211m. Od krajského města Pardubic ji dělí 18km a od krajského Hradce Králové 27km. V obci žije přes 1000 obyvatel a její katastr má rozlohu 1136ha. Břehy jsou známy již z XI. století, kdy spolu s Přeloučí náležely ke klášteru opatovickému. Později se dostaly pod panství pardubické prostřednictvím Diviše Bořka z Miletínka (r. 1436). Ve Břehách žil od r. 1844 jeden z vynálezců ruchadla, František Veverka, který je pochován na přeloučském hřbitovu. V obci také často pobývala Ema Destinová.

 

Labětín (3.4 km)

Labětín

Obec Labětín je malá vesnice,která je spojována s částí obce Řečany nad Labem.Labětín leží západně od města Přelouč a je vzdálen asi tak 7km. Tato vesnice leží mezi železniční tratí a řekou Labe.Nachází se tam celkem čtyři ulice z niž jedna vás dovede přímo k Labi. A která že to je, není to tak těžké, protože se přímo podle toho jmenuje K Labi. Další ulice je Obránců Míru, která se nachází i ve městě Přelouč a která prochází i obcí Řečany nad Labem. Pak je tam ulice Polní a Na Račanech. Do této vesnice vedou dvě cesty po silnici. Jedna a to ta od tratě je přístupna pouze místním. Je totiž omezena značkou, průjezd zakázán. A druhá cesta vede od obce Řečany a můžete jí vidět na fotografii. Ale je tu i třetí možnost jak se do této vesnice dostat, ale to pouze pro pěší a nebo cyklisty. A to je cesta kolem řeky Labe, která začíná na okraji obce Řečany. Tato vesnice má hospodu a před ní v nedávné době zbudované dětský koutek s houpačkami. Nachází se tu i sbor dobrovolných hasičů. Jinak je tam krásná příroda a dají se dělat krásné procházky podél řeky Labe. A to buďto vlevo k Řečanům a nebo napravo, kde se zase stáčíte zpátky k Labětínu.

 

Kladruby nad Labem (3.7 km)

Kladruby nad Labem

Zámek, který tvoří společně s hřebčínem malebný areál, se nachází na západním okraji obce Kladruby nad Labem na Pardubicku. Zámek je patrový trojkřídlý objekt, ke kterému je připojen novorenesančně upravený kostel. Hřebčín je architektonicky komponovaný soubor budov kolem rozsáhlého nádvoří. Areál je veřejnosti přístupný. Původní renesanční zámek nechal spolu se hřebčínem vybudovat ve 2. polovině 16. století císař Maxmilián II. Po roce 1722 byl zámek barokně přestavěn. V průběhu sedmileté války v roce 1756 zámek i hřebčín vyhořel a koně, kteří se zachránili, byli odvezeni do Uher. Zásluhou císaře Josefa II. byl však zámek přestavěn a hřebčín obnoven a koně byli v roce 1770 dovezeni zpět. Od té doby zde pokračuje nepřetržitý chov starošpanělských a staroitalských koní, u nás známých jako kladrubští bělouši. V 19. století se uskutečnily další úpravy, v letech 1836 - 1844 byly postaveny nové empírové stáje. Navštívíte-li město Kladruby nad Labem, doufáme, že si neopomenete prohlédnout nejznámější místo Kladrub, celosvětově vyhlášený národní hřebčín, zabývající se chovem plemenných kočárových koní, jehož tradice sahá až do první poloviny 16. století. Opravdu je na co se koukat, tak neváhejte!

 

Strašov (5.5 km)

Strašov

Obec Strašov náleží k mikroregionu Kladrubsko v Pardubickém kraji, nachází se mezi městy Přelouč a Chlumec nad Cidlinou, v širším pásu Polabské nížiny na rozvodí řek Labe, Cidliny a Bystřice v nadmořské výšce 216 m.n.m. Rozloha obce je 10,12km2 , Ke dni 31.12.2010 žilo v obci 329 obyvatel. Ves leží téměř v rovině na úpatí mírného svahu, která se zvedá východním směrem. Severně od obce se rozkládá rybník, který je navržen k vyhlášení přírodní rezervací. První písemná zmínka o rybníku se datuje do roku 1517. Jeho břehy jsou lemovány rákosinami, za nimiž navazují mokré a slatinné louky, které patří k floristicky nejbohatším v Pardubickém kraji. V lokalitě rybníka byly nalezeny vzácné druhy rostlin a to i z červeného seznamu ohrožených druhů. Rybník je napájen Strášovským potokem, tekoucím od obce Vápno a v jeho středu je ostrov vytvořený ze sedimentů. Strašov je charakteristický svými rozsáhlými návesními vodními plochami.

 

Trnávka (5.9 km)

Trnávka

První písemná zmínka o této obci je z roku 1333. Tato vesnice leží přibližně necelý kilometr od obce Řečany nad Labem a nedaleko leží i Chvaletická elektrárna. Do této vesnice se dostanete ze dvou stran. Prví cesta je od obce Řečany a ta druhá je poblíž elektrárny a přes přejezd se dostanete přímo do vesnice. Ač je to Taková malá vesnice tak tam naleznete ulice, které jsou pojmenované. A také se tam nachází kostel. V této vsi žije i pár lidí co dělají v již zmiňované Chvaletické elektrárně. Příroda tu je převážně rovinatá a o několik metrů dále od této vesnice, protéká řeka Labe. A aby tito lidé nemuseli ujít vetší kus cesty až k přejezdu, kterým se dostanete na hlavní silnici mezi Přeloučí a Chvaleticemi, tak tam mají zbudovaný podchod. Ještě v době než byla zbudovaná protihluková stěna, tak tito lidé riskovali své životy a v místech kde je zbudovaný podchod přecházeli koleje. Protože to pro ně byla kratší cesta a nemuseli jít po schodech dolů a pak zase nahoru. Tento podchod byl rekonstruován při příležitosti budování protihlukové stěny.

 

Řečany nad Labem (6.7 km)

Řečany nad Labem

První písemné zmínky o obci Řečany nad Labem jsou již z roku 1165. Jelikož leží u Labe v území s tůněmi a zbytky starých ramen labských, bylo jejich původní jméno Řečňany, tj. ves lidí v řečném či říčním území. Prvotní jméno bylo postupem doby změněno na Řečeňany a z něho povstalo Řečejany, dále Řečjany a konečně Řečany. Na návrší nad východočeskou obcí Řečany nad Labem stojí románský kostelík, zasvěcený sv. Máří Magdaléně. Podle listiny, nalezené v oltáři v roce 1757, byl kostel vysvěcen pražským biskupem Danielem I., za účasti krále Vladislava II. a jeho manželky, již v roce 1165, přesněji 14. listopadu tohoto roku. Kostel je tedy nejstarší sakrální památkou na Přeloučsku.

 

Malé Výkleky (7.1 km)

Malé Výkleky

Malé Výkleky jsou malou obcí se 140 obyvateli a najdeme ji severním směrem od města Přelouč a severozápadním směrem od města Lázně Bohdaneč. V nedalekém okolí obce se rozprostírají malebné lesy. Jihovýchodním směrem od obce protéká Strašovský potok a na jeho toku je u jižního okraje Výkleků rybník Davídek. U severozápadního okraje obce je nevelký rybník a z něj vytéká Babidolský potok a západně od obce je na toku tohoto potoka rybník Záhumeník. Další malý rybník najdeme ve středu obce a v severovýchodní části obce je soustava malých rybníků nazývaná Příkop. První písemná zmínka o obci je z roku 1654. Ve středu obce je malý kříž. V Malých Výklekách se křižují značené trasy lokálních cyklostezek.

 

Chýšť (8 km)

Chýšť

Chýšť je malou obcí s 200 obyvateli a najdeme ji jihovýchodním směrem od města Chlumec nad Cidlinou a severozápadním směrem od města Lázně Bohdaneč. Severní částí obce prochází silnice spojující město Chlumec nad Cidlinou s Pardubicemi. V okolí obce se rozprostírají pole a lesy. V severní části Chýště pramení bezejmenný potok a na jeho toku je severozápadně od obce Chýšťský rybník. První písemná zmínka o obci je z roku 1368. Ve středu Chýště je kříž a zvonička, jež obklopují mohutné stromy. Ve středu obce je výchozí bod lokální cyklostezky a vydat se po ní můžeme jihovýchodním směrem po málo frekventovaných silnicích a lesy do města Přelouče.

 

Sopřeč (8.5 km)

Sopřeč

Obec Sopřeč se nachází ve východním polabí. Je obklopena lesy a krásnou přírodou, které dominuje Sopřečský rybník. Je součástí Pardubického kraje a patří k nejstarším historicky doloženým místům regionu. První zmínka o Sopřeči se datuje do roku 1086, více však naleznete v části "Historie obce". Obec leží v nadmořské výšce 223 m n.m., má cca 280 obyvatel a katastrální rozlohu 656 hektarů. Sopřeč má dochovanou jednu z nejstarších pamětních knih obecních rychtářů na Pardubicku. Založena byla již roku 1773, ale zápisy do ní končí rokem 1909. Potom se v obci vedená kronika ztratila a nová se píše od roku 1986. Tak obec má v této době nejen svůj znak a prapor, ale i kronikáře – přesněji kronikářku.

 

Bukovka (8.6 km)

Bukovka

Bukovka je středně velkou obcí a společně s připojenou osadou Habřinka má 400 obyvatel. Obec najdeme severozápadním směrem od města Lázně Bohdaneč a severovýchodním směrem od města Přelouč. Bukovkou prochází silnice spojující města Pardubice a Chlumec nad Cidlinou. Jižním směrem od Bukoviny se rozprostírá rozlehlý les a v jeho oblasti je vybudovaná soustava rybníků. Tyto rybníky jsou pozůstatkem rozlehlé rybniční soustavy, jež tu ve středověku nechali založit Pernštejnové. První písemná zmínka o obci je z roku 1365, kdy byl jejím majitelem vladyka Bukůvka a tento nechal v obci postavit tvrz. V roce 1437 okoupili Bukůvkové osadu Habřinka od opatovického kláštera. Majetkem Bukůvků byla od roku 1465 dřevěná tvrz, jež stávala na ostrově v rybníku Skřin a s břehem byla spojená dřevěným mostem. Po té se v držení obce a tvrze vystřídalo několik majitelů a v roce 1513 se jejím majitelem stává Vilém z Pernštejna. Tvrz v obci stávala v místech, kde dnes najdeme dominantu obce a to evangelický kostel pocházející z roku 1861. Bukovkou i Habřinkou prochází značená trasa lokální cyklostezky.

 

Kasalice (8.7 km)

Kasalice

Kasalice jsou malou zemědělskou obcí a společně s připojenou osadou Kasaličky mají 190 obyvatel. Obec najdeme na okraji Polabské nížiny, severozápadním směrem od města Lázně Bohdaneč a severním směrem od města Přelouč. Obcí prochází silnice spojující města Lázně Bohdaneč a Nechanice. Severním směrem od obce se rozprostírá les a u jeho severního okraje je na toku potoka Bukovka Podhájský rybník. Potok Bukovka protéká východním směrem od Kasalice. Obcí Kasalice i osadou Kasaličky protéká bezejmenný potok a oba ústí do potoka Bukovka. První písemná zmínka o obci je z roku 1372. Kasalicemi prochází značená trasa lokální cyklostezky.

 

Labské Chrčice (8.9 km)

Labské Chrčice

Labské Chrčice - obec na západním okraji bývalého okresu Pardubice. První písemná zpráva pochází z roku 1436. V katastru obce se nachází dvě přírodní rezervace, západně ve směru na Týnec to jsou Duny u Sváravy o rozloze 12ha, a Týnecké mokřiny o velikosti 78ha. U hřbitova je umístěn pomník obětem 1. sv. války, jak nápis praví „našim hochům“…… Obcí prochází modrá turistická značka ve směru Týnec nad Labem - Kladruby nad Labem a cyklotrasa KČT č. 24, zvaná Labská cyklotrasa.

 

Bezděkov (9.5 km)

Bezděkov

Bezděkov je malou zemědělskou obcí s 240 obyvateli a najdeme ji západním směrem od města Pardubice a jihovýchodním směrem od města Přelouč. Obec se rozkládá na pravém břehu řeky Struhy a západním směrem od Bezděkova je na toku této řeky chráněné území přírodní památky Meandry Struhy. Přírodní památku tvoří louky kolem toku říčky a přilehlé lužní lesy. Severním směrem od obce se rozprostírá rozlehlý les, v ostatních směrech od Bezděkova jsou pole. První písemná zmínka o obci je z roku 1378 a byla majetkem olomouckého biskupství. Dle archeologických nálezů bylo území dnešní obce osídleno již v pravěku, byly tu objeveny pazourkové nástroje. Kromě toho bylo na území obce objeveno slovanské pohřebiště z 11. až 12. století. V roce 1491 koupil Bezděkov Vilém z Pernštejna a připojil ji k nově vznikajícímu pardubickému panství. V Bezděkově se křižují značené trasy lokálních cyklostezek.

 

Choltice (9.6 km)

Choltice

Původní ves byla povýšena mezi lety 1532-41 na Městečko, které dostalo do znaku mlýnský kámen se zkříženými hornickými kladivy. Nejvýznamnější památkou je zámek s kaplí svatého Romedia ležící v jihozápadní části obce na okraji rozlehlého parku. Zámek je dvoukřídlá, jednopatrová, raně barokní stavba postavená na půdorysu L. Jako architekt je uváděn Rossi de Luca z Pisy. Stavebníkem byl Romedius Konstantin Thun (1641-1700, c.k.komoří, tajný rada a český místodržící). Před zahájením stavby byl téměř zcela zbořen původní zámek, z kterého se zachovala jen budova s vížkou po levé straně za zámeckou branou. Podle původního návrhu měl mít zámek podobu čtverce se třemi křídly tvořenými budovami a čtvrtou stranou uzavřenou mříží. Uprostřed jižního křídla měla stavbě dominovat osmiboká kaple. Nedostatek peněz způsobil, že bylo dokončeno jen něco přes polovinu plánované stavby, takže kaple nyní zakončuje jižní křídlo. Z dochovaných pramenů nelze přesně určit, kdy byla stavba zámku zahájena a kdy byl dokončen. Někde je uváděno dokončení v roce 1692, jinde v roce 1695.

 

Zdechovice (9.8 km)

Zdechovice

Obec a zámek Zdechovice se nachází 8 km západně od Přelouče. Ve zdejší obci stál odedávna zámek. Původně to byla jen tvrz, potom dřevěný zámek. V roce 1803 úplně vyhořel. Nový zámek byl vystaven hrabětem Karlem z Paarů. V letech 1951 - 53 sloužil zámek k ubytování horníků z Chvaletic. V roce 1953 se do zámku stěhuje vojenská posádka. Pro mužstvo se postavily v parku dřevěné baráky. Dne 2. října 1968 přijíždí skupina sovětské armády, naše vojsko musí ze zámku odejít do Přelouče. Dne 12. října se do zámku přistěhoval ženijní pluk, který měl kolem 600 mužů. Zde armáda hospodařila jako doma a park byl likvidován pohonnými hmotami. Zámek stále prochází opravami a rovněž Zámecký park je nutno po této živelné katastrofě, která jej od roku 1969 postihla, v podstatě znovu vybudovat.

 

Černá u Bohdanče (10 km)

Černá u Bohdanče

Černá u Bohdanče je malou zemědělskou obcí s 270 obyvateli a najdeme ji v oblasti Polabské nížiny, jižním směrem od města Lázně Bohdaneč a severozápadním směrem nedaleko města Pardubice. Obcí protéká Černská strouha, jež jižním směrem od obce ústí do řeky Labe. U severozápadního okraje obce je bývalá zatopená pískovna. Voda vytvořila v oblasti bývalé pískovny dvě jezera, jež jsou využívána jako přírodní koupaliště. V okolí obce se rozprostírají kromě rozlehlých polí malé lesíky. Jihovýchodním směrem od obce se rozkládá rozlehlá průmyslová oblast města Pardubice. Černou prochází značená trasa lokální cyklostezky.

 

Chvaletice (10 km)

Chvaletice

Chvaletice leží 25 km od Pardubic na rozhraní Chvaletické pahorkatiny celku Železných hor (Česko-moravská soustava) a Pardubické kotliny celku Východolabské tabule (soustava Česká tabule) v nadmořské výšce 210 až 310 m.n.m. V písemných zprávách se Chvaletice objevují poprvé v roce 1393, kdy byl dvůr s tvrzí u obce majetkem Hereše z Chvaletic, roku 1407 pak Myslibora. K 1. lednu 1975 se stala součástí Chvaletic obec Telčice (Telčice byly od roku 1720 osada Chvaletic, od roku 1953 samostatná obec). Nejvýznačnějším přírodním fenoménem je tok řeky Labe, který je regionálním biokoridorem a základním městotvorným činitelem. Městem prochází též významný železniční koridor - trať Praha-Česká Třebová. V zastavěném území Chvaletic se nachází dostatek zeleně, byla postavena čistírna odpadních vod. Nejvýraznějším subjektem v lokalitě je elektrárna o výkonu 4x200 MW, postavená v druhé polovině sedmdesátých let.