Vybrané památky v okolí autokempu Semín

Níže naleznete některé vybrané památky v okolí autokempu Semín. Informace a odkazy byly s laskavým svolením použity ze serverů www.dokempu.cz a www.hrady.cz, na kterých naleznete detailní informace o zvěřejněných i ostatních památkách.

 

Svojšice - zřícenina tvrze (10.9 km)

SvojšiceZřícenina tvrze, postavené r. 1365 vladykou Mikšíkem ze Svojšic. Po něm tvrz získal Václav Ruthar z Malešova a poté byla držena jeho syny, Petrem a Mikulášem. Od 1 pol. 16. stol. tvrz patřila Gerštorfům z Gerštorfu téměř sto let až do období třicetileté války, kdy byla vypálena. Poté pomalu zpustla. 

 

Chlumec nad Cidlinou - zaniklý hrad (11.9 km)

Chlumec nad CidlinouDnes již zaniklý vodní hrad byl zřejmě založen v 15. st. Byl obehnán dvojím valem. Za vlády Pernštejnů byly vybudovány velké zemní bašty, za třicetileté války byl hrad zničen. Po r. 1745 hrad vyhořel, poslední zbytky valů byly rozvezeny v r. 1956.

 

Kostel sv. Voršily - sakrální památka (12.2 km)

Kostel sv. VoršilyChrám sv. Voršily vystavěn v l.1536-43. Je směsí pozdní gotiky a renesance. Trojlodní s hranolovou věží. Vyhořel r.1634, opraven, znovu vyhořel r.1667. Opraven a v l.1733-1832 věž pokryta stanovou střechou. Novogotická oratoř vystavěna po r.1836.

 

Karlova Koruna - zámek (12.9 km)

Karlova KorunaBarokní zámek nechal postavit F. F. Kinský v letech 1721-1723 podle projektu J. B. Santiniho. Vrcholné dílo našeho barokního stavitelství. Roku 1943 vyhořel. Rekonstruován až do roku 1968.

 

Barchov - zámek (16.5 km)

BarchovBarokní zámek vystavěl r. 1737 Kryštof Norbert Voračický z Paběnic. Je to podélná jednopatrová budova, se středním dvoupatrovým rizalitem, vrcholícím v trojúhelníkovém štítě, obrácený hlavním průčelím do zahrady. V současné době velice chátrá.

 

Zelená brána Pardubice - věž (17.4 km)

Zelená bránaJediná dochovaná brána původního pernštejnského městského opevnění, která se sestává z vlastní 60 m vysoké věže s vyhlídkovým ochozem a předsunutého předbraní z roku 1507 od Mistra Pavla. Poslední úpravy provedeny v roce 1912.

 

Žleby - zámek (18.9 km)

ŽlebyPůvodně hrad ze 13. st. Poničen husity. V renesanci přestavěn na zámek. J. A. Auersperg jej po r. 1754 přestavil barokně. Za Vincenze Karla z Auersperga v 19. stol byl upraven do dnešní podoby idealizovaného středověkého hradu v novogotickém stylu.

 

Kostel sv. Petra a Pavla - sakrální památka (18.9 km)

Kostel sv. Petra a PavlaRaně gotický kostel byl postaven koncem 13. st. na místě románského kostelíka. Z něj zůstal zachován portál a dnešní sakristie. Věž byla přistavěna r.1461-1506. R.1421 se zde konal tzv. čáslavský sněm. Byly zde nalezeny ostatky připisovány Žižkovi.

 

Městské opevnění - ostatní (19.1 km)

Městské opevněníPřemysl Otakar II.založil město Čáslav v pol.13. stol. Dodnes patrný gotický vnitřní půdorys, vymezen hradbami, zachované z jedné třetiny. Do města se vcházelo čtyřmi branami, nejlépe zachovalá je tzv. Otakarova věž, stávala při Brodské bráně.

 

Rozpakov - zaniklý hrad (19.4 km)

RozpakovTéměř zaniklý hrad. V pramenech zmiň. pouze jednou, r. 1381, kdy jako odúmrť po jakémsi Zdislavovi připadl králi Václavovi IV. Pro bližší poznatky o hradu nezbytný alespoň základní odborný průzkum.

 

Lichnice - zřícenina hradu (19.8 km)

LichniceZřícenina raně gotického hradu založeného ve 13. stol. jako královský hrad v místech hradiště Světlík. Od r. 1261 majetek Smila z Ronova. V 15. stol. rozšířen, často obléhán a dobyt. V 16. stol. byl za Trčků přestavěn. Po třicetileté válce opuštěn, po r. 1700 zříceninou.

 

Kunětická Hora - hrad (20 km)

Kunětická HoraPozdně gotický hrad Pernštejnů vzniklý přestavbou staršího objektu na přelomu 15. a 16. stol. s unikátním opevňovacím systémem. Poničen švédskými vojsky r. 1645. Restaurován na počátku 20. stol. podle plánů architekta D. Jurkoviče.

 

Berlova vápenka - technická památka (20 km)

Berlova vápenkaBerlova vápenka v Závratci u Třemošnice představuje jedinečně zachovanou památku na počátky průmyslové výroby vápna pod Železnými horami. Fungovala v letech 1880 - 1960, od roku 2010 exposice dějin vápenictví.

 

Kostel Všech svatých - sakrální památka (20.2 km)

Kostel Všech svatýchHřbitov, na nějž jeden ze sedleckých opatů přinesl prsť z Olivetské hory, se stal vyhledávaným místem pohřbů ze širokého okolí. Z toho vyplynula potřeba stavby kostnice: dvoupatrová gotická stavba prošla barokně-gotickou obnovou poč. 18. stol.

 

Stříbrné doly - ostatní (20.9 km)

Navštívíte-li město Kutnou Horu, určitě si nenechte ujít jedinečnou příležitost prohlídky stříbrných dolů. Vybaveni plášti, helmami a baterkami sfáráte 30 pod zem a zažijete pocity středověkých havířů.

 

Hrádek u Nechanic - zámek (20.9 km)

Hrádek u NechanicRomantický zámek vystavěný ve stylu anglické novogotiky podle vzoru anglického zámku Grewe Hall. Cenné vnitřní vybavení a mobiliář svezený z rakouských a německých zámků.

 

Chrudim - zaniklý hrad (21.9 km)

ChrudimKrálovský hrad byl snad založen spolu s městem Přemyslem Otakarem II, před r. 1349 již neexistoval. O jeho podobě a historii vedou odborníci dodnes spory.

 

Rabštejnek - zřícenina hradu (22.8 km)

RabštejnekZříceniny nevelkého hrádku z 14. stol. majitele Matyáše z Rabštejna. Po opuštění Bohuslavem Mazancem z Frymburka v 1585 se uvádí jako pustý. Po romantických přestavbách na počátku 19. stol. byl upraven a dostavěn palác se dvěma místnostmi.

 

Kočičí hrádek - hrad (24.1 km)

Kočičí hrádekMiniatura hrádku postavená v duchu romantismu v letech 1898 - 1901 paní Vilemínou Auerspergovou. Zděný hrádek stojící na křemencové skalce byl určený pro zámecké děti. Hrádek stojí v památkové zóně.

 

Slatiňany - zámek (24.8 km)

SlatiňanyGotickou tvrz ze 14. století přestavěl Bohuslav Mazanec z Frymburka po r. 1561 na renesanční zámek. R.1732 Josef František ze Schönfeldu zámek barokně upravil. Auerspergové v 19. stol. upravili zámek neoslohově. R. 1945 zámek konfiskován Trauttmansdorfům .V l. 1950-52 zřízeno hippologické muzeum.


Předchozí stránka: Okolí tábořiště Semín
Následující stránka: Vybraná města a obce v okolí autokempu Semín