Rak říční

Již několikrát se našim návštěvníkům podařilo u nás v rybníku narazit na raka říčního, jehož přítomnost svědčí o mimořádné kvalitě vody, jelikož tento chráněný živočich patří mezi nejznámější indikátory čistoty vodního toku v ČR.

Rak říční u nás patří mezi největší sladkovodní bezobratlé živočichy, jehož dospělí jedinci dosahují velikosti 20-25cm. Tělo raka se skládá ze srostlé hlavohrudi, zadečku a celkem 19 párů končetin, z nichž nejvýraznější jsou klepeta a tykadla, která slouží jako rovnovážné ústrojí a čichový a hmatový orgán. Rak říční má jeden pár očí umístěných na pohyblivých stopkách.

Rak má velmi vysokou schopnost regenerace a dožívá se poměrně vysokého věku 15 až 20 let. Jedná se především o nočního živočicha a všežravce, jehož potravu tak tvoří převážně menší vodní živočichové jako měkkýši, drobné ryby či vývojová stádia hmyzu, ale nepohrdne ani mrtvými těly rostlin i větších živočichů. Je velmi citlivý na znečištění a proto se vyskytuje pouze v těch nejčistších sladkovodních tocích a rybnících.

Rak říční u nás patří mezi kriticky ohrožený druh a spadá pod ochranu vyhlášky 395/1992 Sb. ve znění vyhl. 175/2006 Sb. Krom člověka je pro něj přirozeným nepřítelem vydra říční a norek americký a jeho populaci taktéž decimuje především račí mor či parazit potočnice račí.

Níže se můžete podívat na pár fotografií raka říčního ze dne 20.9.2014 v našem rybníku :


Předchozí stránka: Divocí králíci
Následující stránka: Dětské hřiště